Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Filsafat jawa : ojo nganti wong jowo ora njawani ( quotes jowo bijak )


Masdjo.com || Filsafat jawa : ojo nganti wong jowo ora njawani ( quotes jowo bijak ) || Literasi jowo


Akeh wong sing ujar, "Wong Jowo Ora Njawani" sing tegese wong Jawa ora nuduhake sejatine wong Jawa. Prilaku, moral lan kepribadiane dudu wong Jawa sejatine.

Bucin jowo,kata kata ambyar jowo,kata kata bucin jowo,caption bucin jowo,kata kata literasi jowo,caption jowo ambyar,quotes jowo ambyar,quotes jowo bijak,filsafat jawa,filsafat jowo,quotes jowo keren,quotes jowo kehidupan quotes jowo sangar,quotes jowo alus,quotes jowo dan artinya,quotes jowo asli,quotes jowo berkelas,status wa jowo,jowo alus,jawa halus bijak,status w.a jowo,kata kata b jowo,sesorah b jowo,jowo caption,wong djowo,jowo instagram,jowo inggil,jowo ilang jawane,jowo ilang jowone


Akeh sing nganggep, utamane para nom-noman, yen piwulang moral lan filsafat urip Jawa ora cocog karo urip sing canggih saiki. Status wa (jowo) podo bucin,galau lan sak piturute. Dadi ora mokal yen piwulang moral lan filsafat urip jawa sing diwenehake dening para leluhur kita bakal sirna saka ing bumi sing ditresnani iki. Nyatane, piwulang moral lan filsafat urip Jawa nduweni teges sing jero banget sing nyebabake kabahagiaan.

Kajaba iku, yen wis cocog karo piwulang agama uga ora ana panyimpangan. Iki tegese piwulang moral lan filsafat tumrap wong Jawa padha salaras karo tuntunan saka Penguasaan Donya iki. Mula saka iku, ora ana salah yen kita nyinaoni piwulang lan filsafat moral sajrone urip soko wong Jawa iki.

Ing ngisor iki minangka sawetara piwulang moral lan filsafat urip Jawa sing saiki wis misuwur ing bebrayan Jawa lan masarakat sekitar :

Sopo kelangan bakal diparingi-sopo sek nyolong bakal kelangan

Sapa kelangan, bakal diwenehi lan sapa wae nyolong bakal kelangan. Kita diwulangake supaya ora gampang ngrebut barang-barang wong liya. Pancen, kayane entuk barang anyar, nanging ing sawijining dina, uga bakal dibales kanthi kelangan barang saka Gusti sing Maha Kuwasa. Nanging yen kita arep menehi sedekah (menehi barang kanggo wong liya) liya, dheweke bakal entuk hadiah luwih akeh.

Wong Jowo Iku gampang ditekuk-tekuk

Wong jawa gampang dibengkok-bengkok. Tegese wong Jawa fleksibel, bebrayan lan bisa ana ing macem-macem tingkatan masyarakat.

Mangan Ora Mangan Sing Penting kumpul

Mangan ora mangan penting kanggo kumpul. Iki ora pas yen sampeyan kokwaca kanthi opo anane. Tegese yaiku omah kui ora kudu dadi siji desa, nanging sing luwih penting asring diadani pertemuan kanggo nggawe persaudaraan.

Alon Alon Waton Kelakon

Ora uripe sing urip tanpa usaha, mung melu arus banyu. Nanging tetep coba kanthi tenanan nanging ora meksa awak dhewe utowo sak tekane.

Nerimo Ing Pandum

Nampa kanthi tulus ikhlas apa sing digawe saka upayane lan usahane. Bisa dianggep bathi utawa rugi. Dheweke bisa nampa apa anane tanpa dirasakake.

Urip Iku Urup.

Urip kudu bisa migunani kanggo wong liya, utamane sing ana ing saubengé. Luwih akeh bathi sing bisa diwenehake, luwih apik.

Memayu Hayuning Bawono, Ambrasto dur Hangkoro

Gesang manungsa ing jagad iki kudu ngupayakake kaslametan, rasa seneng / kaslametan lan nyingkirake sifat nesu, searakah, lan tamak.

Suro Diro Joyo Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti

Kabeh sifat keras, sempit, gampang nesu, mung bisa dikalahake kanthi wicaksana, lanang lan sabar.

Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-Aji, Sugih Tanpa Bondho

Perang tanpa kudu nggawa masal. Menang tanpa ngasorake utawa ngina. Berwenang tanpa ngandelake kekuwatan. Sugih tanpa adhedhasar bondo.

Katon yen piwulang moral lan filsafat urip Jawa pancen aneh, kepiye sugih tanpa bandha?? Intine pancen sugih ati,jembar pikirane. Yen wong wis rumangsa senenge atine, mesthi bakal rumangsa kepenak lan cukup sumadhiya kabeh, sanajan sing ndeleng kabeh kurang

Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan

Aja gampang nesu nalika musibah nemoni awakmu dhewe, Aja sedih nalika kelangan barang. Iki nuduhake awake dhewe. Sing sejatine duwe duweke. Kita sejatine mung pemilik sauntara sing kudu ngladeni kabeh sing wis dicekel dening dheweke amarga pancen dheweke kudu duwe.

Ojo Gumunan, Ojo Getunan, Ojo Kagetan, Ojo Aleman

Aja gampang kaget, aja gampang getun, aja gampang kaget, aja gampang manja.

Ojo Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman

Ojo nduwe kepinginan supaya bisa entuk jagad, nguasani sak kabehane, ojo ngoyak materialitas lan kepuasan.

Ojo Kuminter Mundak Keblinger, ojo Cidra Mundak Cilaka
Aja rumangsa paling pinter supaya sampeyan ora salah dalan, ojo seneng ngapusi supaya sampeyan ora lara.

Ojo milik barang Kang Melok

Aja kena digodha kanthi prekara lan banda sing ketara apik naging durung ngerti sak benere.

Ojo Adigang, Adigung, Adiguno

Aja sombong duwe kuasa, gumedhe, sok sakti.
Yen ditegesi nganggo tembung: Adigang tegese ngegungake kekuwatan, Adigung tegese kanggo gumunggung keagungan lan Adiguno tegese ngegungake kapinteran

Posting Komentar untuk "Filsafat jawa : ojo nganti wong jowo ora njawani ( quotes jowo bijak )"